GDPR

Tämä on Refair Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Yhteystiedot

Refair Oy
y- 0933141-2
Atomitie 1, 00370 Helsinki
Puhelin: 09 565 7780
Sähköposti: sales@refair.fi
www.refair.fi

Rekisterin nimi

Refair Oy:n asiakasrekisteri

Mitä henkilötietoja keräämme

Käytämme tietoja palveluiden toimittamiseen, asiakaspalveluun ja kohdennetun mainonnan näyttämiseen. Yhteydenottoja varten pidämme tallessa yhteystietoja ja kirjanpitoa. Käytämme henkilötietoja parantaaksemme palvelun laatua ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia sekä sisältöä. Käytämme henkilötietoja lähettääksemme tietoja palvelusta. Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja, jotka ovat oleellisia ja tarkoituksenmukaisia sopimuksen syntymistä, toteuttamista ja ylläpitämistä varten.

nimi
postiosoite
sähköpostiosoite
puhelinnumerot
arvo tai ammatti
edustamasi yrityksen yhteystiedot
tarjoukseen, tilaukseen tai järjestämääsi tapahtumaan liittyvät tiedot ja asiakaspalautteet

Tietolähteet: asiakkaan ilmoittamat tiedot ja sopimukset. Verkkosivujen kautta täytetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun. Lisäksi saamme tietoa viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, luottotieto- ja maksuhäiriörekistereistä sekä muista luotettavista rekistereistä. Verkkosivullamme on linkkejä muiden yhtiöiden sivuille ja niillä on meistä erilliset omat tietosuojakäytäntönsä.

Tietojenkäsittely

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti. Olemme tehneet kaikki tarpeelliset tekniset toimenpiteet, millä varmistetaan, että tietoihin pääsy on vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko meidän tai kumppaniemme hallinnoimia.

Evästeet

Hyödynnämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita palvelun tarjoamisessa. Käytämme evästeitä lisätäksemme palvelun toimivuutta ja kerätäksemme statistiikkaa tehdäksemme siitä helpomman käyttää.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme pitämään järjestelmässämme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kun asiakas esim. pyytää poistamaan tietonsa palvelusta, tuhoamme tiedot, mikäli tiedon säilyttäminen ei ole välttämätöntä sopimuksellisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Henkilö voi pyytää henkilötietojensa poistoa tai tietojen korjaamista. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka on säilytettävä sopimuksellisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Henkilöllä on oikeus lain edellyttämissä rajoissa saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja konelukuisessa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa. Emme myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Emme siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Muutokset tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Jos muutamme tietosuojapolitiikkaa, niin päivitämme tiedot muutoksesta palvelun tietosuojakäytännössä ja käyttöehdoissa.

Yhteydenotto

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää tietosuojapolitiikastamme tai käytännöistä. Löydät yhteystietomme sekä yhteydenottolomakkeen oheisesta linkistä: https://www.refair.fi/yhteystiedot/

 

TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN TIETOSUOJASELOSTE

PERUSTIEDOT

Päivämäärä: 26.11.2020
Rekisterin pitäjä:
Refair Oy
Atomitie 1
00370 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Markku Heinonen
Atomitie 1
00370 Helsinki
Puhelinnumero 040 5569 563

1. Käsiteltävä tieto

Kameravalvonnan rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella olevista henkilöistä. Kuvien lisäksi tallennetaan tieto tallennusajankohdasta. Ääntä ei tallenneta.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Kameravalvonnalla kerättävien tietojen tarkoitus on asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen ja toiminnan valvominen sekä turvallisuutta, omaisuutta ja toimintaa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.
Tallentava kameravalvontajärjestelmä vähentää rikollisuudesta aiheutuvaa pelkoa, ehkäisee ja paljastaa rikollisuutta, turvaa omaisuutta, tukee järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa sekä tuottaa todistusaineistoa mahdollisten tutkintapyyntöjen, rikosilmoitusten ja oikeuskäsittelyiden tueksi.

3. Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään 30 – 180 vuorokautta, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Tietoja säilytetään pidemmän ajan, jos oikeusvaatimusten käsittely niin vaatii, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

4. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutukset

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja itse. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle vahinkokäsittelyä varten. Poliisiviranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus
• saada pääsy itseään koskeviin tietoihin
• pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista
• pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista
• vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä
• pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
• jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, peruuttaa suostumus
• tehdä valitus tietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle

6. Valitusoikeus

Jos katsot, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu, ole yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän toimista valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi