GDPR


Tämä on Refair Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Yhteystiedot:
Refair Oy, y- 0933141-2
Atomitie 1, 00370 Helsinki
Puhelin: 09 565 7780
Sähköposti: sales@refair.fi
www.refair.fi

Rekisterin nimi

Refair Oy:n asiakasrekisteri

Mitä henkilötietoa keräämme

Käytämme tietoja palveluiden toimittamiseen, asiakaspalveluun ja kohdennetun mainonnan näyttä-miseen. Yhteydenottoja varten pidämme tallessa yhteystietoja ja kirjanpitoa. Käytämme henkilötieto-ja parantaaksemme palvelun laatua ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia sekä sisältöä. Käy-tämme henkilötietoja lähettääksemme tietoja palvelusta. Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkki-nointi koska tahansa.

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja, jotka ovat oleellisia ja tarkoi-tuksenmukaisia sopimuksen syntymistä, toteuttamista ja ylläpitämistä varten.

  • nimi
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumerot
  • arvo tai ammatti
  • edustamasi yrityksen yhteystiedot

Tietolähteet: asiakkaan ilmoittamat tiedot ja sopimukset. Verkkosivujen kautta täytetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun. Lisäksi saamme tietoa viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, luottotieto- ja maksuhäiriörekistereistä sekä muista luotet-tavista rekistereistä. Verkkosivullamme on linkkejä muiden yhtiöiden sivuille ja niillä on meistä erilli-set omat tietosuojakäytäntönsä.

Tietojenkäsittely

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti. Olemme tehneet kaikki tarpeelliset tekniset toimenpiteet, millä varmistetaan, että tietoihin pääsy on vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko meidän tai kumppaniemme hallinnoimia.

Evästeet

Hyödynnämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita palvelun tarjoamisessa. Käytämme evästeitä lisätäksemme palvelun toimivuutta ja kerätäksemme statistiikkaa tehdäksemme siitä hel-pomman käyttää.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme pitämään järjestelmässämme olevat henkilötiedot oikeina ja ajanta-saisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kun asiakas esim. pyytää poistamaan tietonsa palvelusta, tuhoamme tiedot, mikäli tiedon säilyttäminen ei ole välttämä-töntä sopimuksellisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilöre-kisteriin on talletettu. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikai-sua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Henkilö voi pyytää henkilötietojensa poistoa tai tietojen korjaamista. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka on säily-tettävä sopimuksellisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Henkilöllä on oikeus lain edellyt-tämissä rajoissa saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja konelukuisessa muo-dossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudate-taan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa. Emme myy henki-lötietoja kolmansille osapuolille. Emme siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Muutokset tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidem-me muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Jos muu-tamme tietosuojapolitiikkaa, niin päivitämme tiedot muutoksesta palvelun tietosuojakäytännössä ja käyttöehdoissa.

Yhteydenotto

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää tietosuojapolitiikastamme tai käytännöistä. Löydät yhteystietomme sekä yhteydenottolomakkeen oheisesta linkistä: https://www.refair.fi/yhteystiedot/


FI