Kylmäalalta

EU lainsäädäntö F-kaasuasetuksen osalta on uudistumassa ja edellyttää jokaiselta kylmäalalla toimivalta kyseisen omaksumista.

Luvanvaraisuus

Jokaisella kylmäaineita käsittelevällä yrityksellä tulee olla Tukesin myöntämä lupa. Tästä on olemassa rekisteri Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivustolla www.tukes.fi.

Lainsäädäntö

Kylmäalaa säätelee EU:ssa määriteltävä lakikokonaisuus, joka on uudistumassa.

Mitoitus

Täsmälliseen mitoitukseen tarvitaan usein mitoitusohjelmia, jotka löytyvät päämiestemme kotisivustoilta.

Teknologia

Toimintamme perustuu kylmätekniikan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja näkemykseen siitä, kuinka se linkittyy muihin talotekniikan osa-alueisiin.

Ympäristö

Kylmäaineiden metallien ja muiden raaka-aineiden kierrätys on viety pitkälle.

Energiatehokkuus

EC-moottoriteknologia on muuttanut kylmäalaa viimeisen vuosikymmenen aikana energiaystävällisemmäksi. Lämpöpumppujen käyttö yleistyy ja kylmäaineita kehitetään jatkuvasti.